TEA MEDICINA - Vaš pouzdan partner
TEA MEDICINA - Vaš pouzdan partner
TEA MEDICINA - Vaš pouzdan partner

Od samog osnutka 1998. godine TEA-MEDICINA d.o.o posluje na području humane i veterinarske dijagnostike kao i ostale medicinske opreme.

Surađuje sa s vodećim europskim i svjetskim kompanijama prateći pritom specifične potrebe svojih kupaca.

Svoje kupce pronalazi u zdravstvenim, istraživačkim i farmaceutskim institucijama, kao i medicinskim fakultetima. Postala je prepoznatljivo ime na području medicinske opreme na hrvatskom i slovenskom tržištu.

Zbog prisutnosti širokog spektra proizvoda u profesionalnom okruženju, TEA-MEDICINA d.o.o. daje svoj doprinos istraživanju i obrazovanju. Stoga nastoji održati kvalitetu u poslovanju, prije svega radi zadovoljstva svojih kupaca.

Poduzeće je poznato po stalnom praćenju novih tehnologija, te je u suradnji sa uglednim proizvođačima, a pritom prateći svjetske trendove i interese kupaca, od 2015. godine poslovanje proširila i na područje genomike. Od DNA sekvenciranja, bioinformatičke analize, genomskih usluga do sveobuhvatnog portfelja genomskih reagensa i antitijela.